Privacy statement

Praktijk-Vitruvius, gevestigd aan Wambachsingel 23 5932SK te Tegelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijk-vitruvius.nl Wambachsingel 23 5932SK te Tegelen 0644277984

Michel Sleijpen is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk-Vitruvius Hij is te bereiken via info@praktijk-vitruvius.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Door gebruik te maken van onze diensten op www.praktijk-vitruvius.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Bij het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd met het doel om de verzochte informatie aan u te verstrekken en contact met u te onderhouden.

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt binnen de praktijk-vitruvius een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk-Vitruvius verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-vitruvius.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk-Vitruvius verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten bij u af te leveren
– Praktijk-Vitruvius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk-Vitruvius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met uitzondering van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit of voor zover wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke plicht.
 

Voor het vrijgegeven van gegevens dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk-Vitruvius gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via info@praktijk-vitruvius.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij u om uw foto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk-Vitruvius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk-Vitruvius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijk-vitruvius.nl

Vragen

Heeft u na aanleiding van onze privacy statement nog vragen dan kunt u terecht bij info@praktijk-vitruvius.nl

Sluit Menu